Zakaj je nujno ohraniti varovanje Brja v blejskem delu Save Dolinke

 

Marjan Debelak, univ. dipl. inž arh    

 

Veliko ljudi doslej še ni slišalo o naravni znamenitosti pod tem nenavadnim, vendar pomenljivim ledinskim  imenom, ki označuje krajinsko in naravovarstveno izjemno zanimivo blejsko mokrišče. Ta znamenitost se sedaj omenja v povezavi z nameravano novo "blejsko" vodno elektrarno z veliko akumulacijsko zajezitvijo. Ta bi bila na žalost močno podobna jeseniški, ki naj si jo ob znižanem vodostaju ogleda vsak volilec, preden odda svoj glas. "Blejski" dodatek k HE Moste bi imel le še večje, celo vsakodnevno večmetersko nihanje vodne gladine  v dolini blejskega dela Save Dolinke, ki bi jo po tem projektu potopili, skupaj z Brjem. Uničili za vselej in spremenili v odurni bazen, pravo nasprotje naravnim lepotam opevane "rajske dežele! Vsi Slovenci vemo, kje je in kaj je Bled in poznamo verz iz pesnitve Krst pri Savici našega največjega pesnika:"Dežela Kranjska nima lepšga kraja, ko je z okolščno ta, podoba raja". Pomislite, ljudje božji, kot nas je imel v mislih naš pesnik z omembo raja! Ta biser Kranjske dežele, slovenske države, naš Bled, ki je združen z vso svojo prelestno okolico, ki vključuje Brje, v neločljivo celoto, je s tem projektom ogrožen v njegovih temeljnih sestavinah!

Ali se obujajo časi, ko so hoteli izsušiti Blejsko jezero za kmetijske namene in uporabiti Bohinjsko jezero za akumulacijski bazen vodne elektrarne v Baški grapi? Menda ne! Verjeti je, da so spregledali, kako pomemben del Bleda so "Brje" in blejski del doline Save Dolinke!

Toliko za nekoliko daljši uvod. Sedaj pa odgovor na vprašanje zakaj je važneje ohraniti blejsko "Brje", kot pridobiti ščepec električne energije.

Treba ga je ohraniti najprej zato, ker sodi to območje nedvomno med zaščite potrebna naravna območja ali spomenike narave, tako po strokovnih merilih kot po občinskih, državnih, evropskih in mednarodnih določilih, zakonih ter konvencijah. Sodi med občudovanja vredne znamenitosti, ki sestavljajo s skupnim učinkom najbolj opevano in za predstavitev naše države nenapisano, zato pa dejansko paradno krajinsko območje državnega protokola! "Podoba raja", ki je razpoznana široko po svetu! Slovenska ikona, svetinja! Ta je sestavljena iz celega venca naravnih znamenitosti izjemnih lepot, ki obkrožajo v neposredni bližini Blejsko jezero, ki je v središču te ikone. Te najpomembnejše sestavine so: Pokljuška soteska, Blejski Vintgar, Brje z dolino blejskega dela Save Dolinke in dolina blejskega dela Save Bohinjke.

Treba ga je ohraniti tudi zato, da bomo lahko celoviti "blejski krajinski fenomen" optimalno uporabili in "tržili" skladno z naravovarstvenimi principi. Optimalna raba blejskega prostora, ki vključuje "Brje", je načelno definirana že po Prešernu in nikakor ne sme biti zlorabljena za okolju sovražno proizvodnjo energije. Prav v to pa ga kratkovidno in pohlepno peha elektroproizvodni in politični lobi z nespametnim in ne-modrim projektom ponesrečenega naslova "Modro (=pametno?) sožitje".  Treba ga je ohraniti za  kulturno in eko-turistično-rekreacijsko ponudbo, ali "rabo" Bleda. Za HARMONIČNO SOŽITJE ČLOVEKA z enkratnimi in nenadomestljivimi naravnimi darovi, po pametni NACIONALNI PRIORITETI rabe prostora! Ohraniti za nas in zanamce!

Torej, pamet in poštenje v roke ter dober izbor pri volitvah ter referendumu!

 

  

Comments are closed.

Informacije in Donacije

Društvo za varstvo okolja Bled
Mlinska cesta 3
4260 BLED
tel: 031-617-851
email: dvo.bled@protonmail.com

TRR:
SI56 0700 0000 0400 215 Gorenjska banka Bled

DŠ: 44541287

matična št: 1142127

Prošnja za donacijo

Pristopna izjava

Izjavo izpolnite in nam jo pošljite na naslov zgoraj.

Facebook

Categories
Arhiv