Posts Tagged ‘france prešern’

Uvodno razmišljanje

 

Janko Rožič, Odbor za rešitev Save Dolinke

 
Od prve do druge številke se je obseg naše ZAvesti skoraj podvojil. Kljub temu, da smo prispevke krajšali, kolikor se je le dalo, za kar se seveda vsem opravičujemo, je pred vami še vedno kar zajetno branje. Izjava za javnost Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave še enkrat potrjuje, da “izravnalni ukrepi ne morejo nadomestiti kompleksnosti in unikatnosti obstoječega prostora.“ Dr. Mihael Tomšič, raziskovalec iz Inštituta Jožef Štefan in nekdanji minister za energetiko je s kratko, a natančno analizo v prispevku Doinstalacija HE Moste  ni gospodarna – projektna dokumentacija pomanjkljiva,  pokazal na ključne slabosti ne samo projekta, temveč tudi elektroenergetskega sistema, ki take projekte generira. Kratek stik je prav v razmerju med lokalnim virom in globalnim okvirom. Primer HE Moste kaže, da smo še daleč od  “vzpostavitve preglednih ekonomskih odnosov med podjetji
energetike“, kakor je leta 1997 priporočala Mednarodna energetska agencija. Namesto, da bi storili  “bistven korak v ponovnem vzpostavljanju ekonomskih odnosov, osnovanih na vrednosti“ se tu v nerazumevanju sodobnih ekonomskih zakonitosti ogrožajo temeljne slovenske in evropske vrednote. Dr. Tomšič poudarja, da je “doinstalacija HE Moste razsipanje državnega kapitala z okoljsko škodljivimi posledicami.“ Razvoj? Ne, razkroj! 
 
Je to modrost sožitja? Kako je mogoče prodajati zastrupljen tehnološki bazen z večmetrskim nihanjem gladine kot novo turistično pridobitev Bleda? Mar to ne dokazuje, da jim manjka energetsko – gospodarskih argumentov. Kako je mogoče, razglasiti potopitev doline in uničenje naravnega spomenika za naravovarstveni ukrep? Modrost ni ogrožena, dokler ni narejen ponaredek. Strokovnjaki odbora, ki na to opozarjamo, smo v njihovih zakupljenih oglasih zgolj aktivisti, ki zavajamo. Toda kdo zavaja? Kupljeni oglasi, z videzom pravih člankov v Gorenjskem Glasu, niso samo očitno kršenje zakona o medijih, temveč otipljivi dokaz, da je pri nas mogoče kupiti celo stroko. Oglaševanje? Ne, razglaševanje!
 
Ne samo, da projekt s takim izravnalnim bazenom nima prave gospodarske utemeljitve, kršili so zakon na občinskem svetu in prestopili zakonsko normo v javnem prostoru medijev, na drugi strani pa imamo strokovno utemeljeni in pravno potrjeni naravni spomenik, še enkrat preverjen skozi najsodobnejše evropske naravovarsvene kriterije Nature 2000. Naša država ima enkratno priložnost, da že prepoznano lokalno posebnost med Vrbo in Bledom, dvema ključnima krajema slovenstva, povzdigne na globalno, evropsko in svetovno raven. Naša državljanska dolžnost je, da preprečimo kršenje zakonodaje in ohranimo te vrednote za vse, ki prihajajo. 
 
Dejstvo je, da generator energijo samo generira, šele v naravi se nam energija regenerira, šele stik s celoto celi. Že Prešeren je vedel, že Rikli je videl, pojdimo na izvire, postanimo izvirni, bodimo vestni, bodimo ZA …
 

Zakaj je nujno ohraniti varovanje Brja v blejskem delu Save Dolinke

 

Marjan Debelak, univ. dipl. inž arh    

 

Veliko ljudi doslej še ni slišalo o naravni znamenitosti pod tem nenavadnim, vendar pomenljivim ledinskim  imenom, ki označuje krajinsko in naravovarstveno izjemno zanimivo blejsko mokrišče. Ta znamenitost se sedaj omenja v povezavi z nameravano novo "blejsko" vodno elektrarno z veliko akumulacijsko zajezitvijo. Ta bi bila na žalost močno podobna jeseniški, ki naj si jo ob znižanem vodostaju ogleda vsak volilec, preden odda svoj glas. "Blejski" dodatek k HE Moste bi imel le še večje, celo vsakodnevno večmetersko nihanje vodne gladine  v dolini blejskega dela Save Dolinke, ki bi jo po tem projektu potopili, skupaj z Brjem. Uničili za vselej in spremenili v odurni bazen, pravo nasprotje naravnim lepotam opevane "rajske dežele! Vsi Slovenci vemo, kje je in kaj je Bled in poznamo verz iz pesnitve Krst pri Savici našega največjega pesnika:"Dežela Kranjska nima lepšga kraja, ko je z okolščno ta, podoba raja". Pomislite, ljudje božji, kot nas je imel v mislih naš pesnik z omembo raja! Ta biser Kranjske dežele, slovenske države, naš Bled, ki je združen z vso svojo prelestno okolico, ki vključuje Brje, v neločljivo celoto, je s tem projektom ogrožen v njegovih temeljnih sestavinah!

Ali se obujajo časi, ko so hoteli izsušiti Blejsko jezero za kmetijske namene in uporabiti Bohinjsko jezero za akumulacijski bazen vodne elektrarne v Baški grapi? Menda ne! Verjeti je, da so spregledali, kako pomemben del Bleda so "Brje" in blejski del doline Save Dolinke!

Toliko za nekoliko daljši uvod. Sedaj pa odgovor na vprašanje zakaj je važneje ohraniti blejsko "Brje", kot pridobiti ščepec električne energije.

Treba ga je ohraniti najprej zato, ker sodi to območje nedvomno med zaščite potrebna naravna območja ali spomenike narave, tako po strokovnih merilih kot po občinskih, državnih, evropskih in mednarodnih določilih, zakonih ter konvencijah. Sodi med občudovanja vredne znamenitosti, ki sestavljajo s skupnim učinkom najbolj opevano in za predstavitev naše države nenapisano, zato pa dejansko paradno krajinsko območje državnega protokola! "Podoba raja", ki je razpoznana široko po svetu! Slovenska ikona, svetinja! Ta je sestavljena iz celega venca naravnih znamenitosti izjemnih lepot, ki obkrožajo v neposredni bližini Blejsko jezero, ki je v središču te ikone. Te najpomembnejše sestavine so: Pokljuška soteska, Blejski Vintgar, Brje z dolino blejskega dela Save Dolinke in dolina blejskega dela Save Bohinjke.

Treba ga je ohraniti tudi zato, da bomo lahko celoviti "blejski krajinski fenomen" optimalno uporabili in "tržili" skladno z naravovarstvenimi principi. Optimalna raba blejskega prostora, ki vključuje "Brje", je načelno definirana že po Prešernu in nikakor ne sme biti zlorabljena za okolju sovražno proizvodnjo energije. Prav v to pa ga kratkovidno in pohlepno peha elektroproizvodni in politični lobi z nespametnim in ne-modrim projektom ponesrečenega naslova "Modro (=pametno?) sožitje".  Treba ga je ohraniti za  kulturno in eko-turistično-rekreacijsko ponudbo, ali "rabo" Bleda. Za HARMONIČNO SOŽITJE ČLOVEKA z enkratnimi in nenadomestljivimi naravnimi darovi, po pametni NACIONALNI PRIORITETI rabe prostora! Ohraniti za nas in zanamce!

Torej, pamet in poštenje v roke ter dober izbor pri volitvah ter referendumu!

 

  

Informacije in Donacije

Društvo za varstvo okolja Bled
Mlinska cesta 3
4260 BLED
tel: 031-617-851
email: dvo.bled@protonmail.com

TRR:
SI56 0700 0000 0400 215 Gorenjska banka Bled

DŠ: 44541287

matična št: 1142127

Prošnja za donacijo

Pristopna izjava

Izjavo izpolnite in nam jo pošljite na naslov zgoraj.

Facebook

Categories
Arhiv