Invazivne tujerodne vrste na Bledu

Oglejte si Invazivke na Bledu na večjem zemljevidu.

 

V letu 2009 smo pričeli z izdelavo zemljevida rastišč invazivnih tujerodnih rastlin na v občini Bled in okolici. V prvi fazi je bil predvsem poudarek na Japonskem dresniku (Fallopia Japonica. Odkrili smo več kot 100 rastišč, kar se nam zdi za majhno občino, kot je Bled, izjemno veliko. Prav tako se nam iz vidika varstva biotske raznovstnosti zdi popolnoma nesprejemljivo, da smo to dopustili.

 

 

Najpogostejše invazivne rastline na Bledu so:

Japonski dresnik (Fallopia japonica)

Kanadska zlata rozga (Solidago canadensis)

Žlezava nedotika (Impatiens glandulifer)

Visoki pajesen (Ailanthus altissima)

Enoletna suholetnica (Erigeron annuus)

Topinambur -Laška repa (Helianthus tuberosus)

Metuljnik – Davidova burlea – (buddleia davidi)

pojavljajo pa se še

Orjaški dežen (Heracleum mantegazzianum)

in druge novejše rastline, ki so sicer razvrščene v seznam invazivnih tujerodnih vrst, vendar še niso ušle v naravo. Pred nekaterimi nas varuje ostro podnebje, nekatere pa še niso naseljene dovolj časa.

S klikom na posamezno rastlino se vam odpre prispevek o njej, kje raste, kako se širi in kako se jo lahko “znebimo”. Cilj je, da ima vsaka rastlina karto rastišč. S tem lahko spremljamo nastajanje novih rastišč, širjenje in tudi odstranitev rastišč.

Posebna pozornost je namenjena tudi spremljanju gradenj obeh blejskih obvoznic. Pri takih delih prihaja do velikih premikov zemljišč in med predloge in pripombe k sprejemanju podrobnega občinskega načrta smo dali tudi navodila glede invazivnih rastlin. Kar nekaj rastišč Japonskega dresnika in Kanadske zlate rozge je na območju trase Južne (bohinjske) obvoznice.

Prispevek je še v delu…

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply


two + 1 =

 

Informacije in Donacije

Društvo za varstvo okolja Bled
Mlinska cesta 3
4260 BLED
tel: 031-617-851
email: dvo.bled@protonmail.com

TRR:
SI56 0700 0000 0400 215 Gorenjska banka Bled

DŠ: 44541287

matična št: 1142127

Prošnja za donacijo

Pristopna izjava

Izjavo izpolnite in nam jo pošljite na naslov zgoraj.

Facebook

Categories
Arhiv