Favna in flora

Največja vrednost Brja so lehnjakotvorni izviri, iz katerih voda v kaskadah polzi in ob tem gradi visoka rumena slapišča iz lehnjaka ali kalcijevega karbonata, v vodi raztopljene jezerske krede. Ta se razliva v bazično barje, revno s hranili in ravno ta lastnost omogoča življenje Reziki, Loeselovi grezovki (Liparis loeselii) in drugim predstavnikom take vrste mokrišč.

Od leta 1998 je dolina zaščitena z občinskim odlokom kot naravni spomenik lokalnega pomena, od leta 2004 pa čaka na sprejem med območja Natura 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis naravnih posebnosti na območju Brja, usmeritve za upravljanje in ohranjanje

Odsek Save Dolinke med Piškotarjevim in Blejskim mostom

Martina Kačičnik Jančar, univ. dipl. bio in Miro Kapus, univ. dipl. ing. gozd na podlagi smernic Zavoda za naravo Kranj in Zavoda za gozdove Bled Na območju Brja se nahajajo naslednje naravne posebnosti pomembne v zvezi...


Živalski svet

Med mehkužci je bilo popisanih 70 vrst polžev in 1 školjka. Ob potopitvi bi bilo zaradi krčenja njihovega življenjskega območja prizadetih 6 vrst vodnih polžev in 2 kopenska, ki imata območje razširjenosti omejeni na jugo...


Loeselova grezovka

(Liparis loeselii (L.) L.C.Rich.) Grezovko uvrščamo med kukavičevke ali Orchidaceae, ki jih kot njihove večje iz cvetličarn poznane sorodnike radi imenujemo kar orhideje. Je majhna, do 20 cm visoka in med ostalim ...


Rastlinstvo in živalstvo Brja

Brje Odsek Save Dolinke med Piškotarjevim in Blejskim mostom je eden najdaljših neokrnjenih odsekov reke Save. Na območju predvidenem za potopitev je reka uvrščena v 1.-2. razred (Kategorizacija voda – pomembnej&...


Rezika

(Cladium mariscus) RANLJIVA VRSTA vrsta z rdečega seznama ogroženih praprotnic in semenk Slovenije Rezika sodi v družino travam podobnih ostričevk (Cypera-ceae). Je trajnica z močno koreniko in pritlikami. Značilni zanjo so okrog 1,5cm &scaro...


Gozd v Brju – Zeleni pas Bleda

  Miro Kapus, univ. dipl. inž. gozd.     Gozd v Brju – Zeleni pas Bleda  - trajnostni, sonaravni, okolju prijazen turizem in razvoj nasploh   V Zaključnem poročilu Biološke inventarizacije bregov Save...


Energetska moč vodnega kroga

  Dr. Olga Urbanc Berčič, biol. Voda, čarobna tekočina. Tekočina, ki vzdržuje  nevidni življenjski krog, ozelenjuje in oživlja zemeljsko površje. Kjer vode ni, je puščava, življenje pa pritajeno, skrito pred mo...


Zakaj so strokovnjaki in naravovarstveniki zavarovali Brje?

  Aleš Alijeski, univ. dipl. bio. Območje v Brju je v očeh strokovnjakov in ljubiteljskih poznavalcev narave zares nekaj posebnega. Že nepoznavalec narave, ki se spusti v dolino Save Dolinke lahko kaj kmalu ugotovi, kako zelo pest...


Jezero - povirje - povirno barje - reka

Prof. dr. Alenka Gaberščik, biologinja Začelo se je skoraj dvajset tisoč let nazaj, v dobi pred zadnjo poledenitvijo. Blejsko jezero je bilo precej večje kot danes. Segalo je od Zasipa do Radovljice. Na dnu jezera se je nalagala jezerska kr...


Leave a Reply


one × = 4

 

Informacije in Donacije

Društvo za varstvo okolja Bled
Mlinska cesta 3
4260 BLED
tel: 031-617-851
email: dvo.bled@protonmail.com

TRR:
SI56 0700 0000 0400 215 Gorenjska banka Bled

DŠ: 44541287

matična št: 1142127

Prošnja za donacijo

Pristopna izjava

Izjavo izpolnite in nam jo pošljite na naslov zgoraj.

Facebook

Categories
Arhiv