Posts Tagged ‘škodljivost ognjemetov’

LOOP AIR SHOW BLED 2012

Turizem Bled

Občina Bled
 

LOOP AIR SHOW BLED 2012

 
Društvo za varstvo okolja Bled se že od ustanovitve bori za ohranjanje našega lepega okolja na Bledu. Med varovanje okolja spadajo tudi dejavnosti, povezane z omejevanjem hrupa, borbo za čistejši zrak in skrbjo za naše Blejsko jezero. Zato tudi sodelujemo v občinski strokovni skupini za Blejsko jezero. Vsled tega nas je močno začudila napoved dogodka, ki se je pojavil v tiskani izdaji programa prireditev za čas Blejskih dnevov in Blejske noči.
 
Pred nekaj leti je nastala študija (http://www.ekokrog.org/2011/01/19/ognjemet-ogroza-zdravje/), ki dokazuje škodljivost ognjemetov povečano število prašnih delcev v zraku posledično na zdravje ljudi, ki se znajdejo na območju ognjemeta. Prašni delci, povzročeni z ognjemetom se zadržujejo v ozračju in na tleh še več dni, odvisno od vremenskih razmer (veter, dež). Vemo, da se ognjemet izvaja iz Grajskega kopališča, na katerem se dnevno kopa večje število ljudi, za kar celo plačajo. Plačajo zato, da dobijo storitev varnega kopanja, kar pa po ognjemetu sigurno ni, saj vdihavajo ostanke razstreliv:
 
»Ognjemeti povzročajo kratkotrajne izjemno povišane koncentracije delcev v zraku, dušikovih oksidov (NOx) in žveplovega dioksida (SO2). Delci, ki so posledica ognjemetov, so zelo majhni (okrog 1 μm) in vsebujejo kalij (K), stroncij (Sr),vanadij (V), titan (Ti), barij (Ba), baker (Cu), svinec (Pb),magnezij (Mg), aluminij (Al), antimon (Sb), žveplo (S), mangan(Mn), cink (Zn) in saje.« vir: Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM10 (PDF, 4,18 MB, str. 196-197To pomeni, da kopanje v Grajskem kopališču kljub plačilu vstopnice in modri zastavi nekaj dni po ognjemetu ni priporočljivo oziroma NI VARNO!
 
Temu onesnaženju se bo letos pridružil še omenjeni letalski spektakel. Ne glede na to, na kateri višini se bo »show« dogajal, povečana količina izpuhov motornih letal bo še poslabšala kvaliteto zraka nad sicer tako opevano Blejsko krajino. Show bo povzročil onesnaženje s hrupom, prašnjimi delci in meglo nepopolno izgorelega letalskega goriva in olja. Ne moremo pa spregledati tudi vidika varnosti. V programu piše, da bo show potekal med piloni nad Blejskim jezerom. To so cca 10m ali več visoke napihljive boje, med katerimi tekmujejo akrobatska letala. To pa v resnici pomeni, da se cel spektakel dogaja na višini cca 20m! V dobrih časih in lepem vremenu je na obali na vrhuncu sezone 10.000 ljudi, med njimi so plavalci, jadrnice, čolni, pletne, otroci in starši. Na jezeru je nekaj 100 rac, 20 labodov, gosi in še kaj, če se samo ena ptica »bližnje sreča« z akrobatskim letalom, lahko pride do tragedije za ljudi in okolje. Tudi če se spektakel dogaja na način akrobatskih showov, kjer letala »le« delajo akrobacije (na precej večji višini) je varnost obiskovalcev precej ogrožena, da ne govorimo o jezeru.
 
Višek vsega pa je omenjeni prelet reaktivnega letala v nedeljo.
 
V Društvu za varstvo okolja torej vnaprej nasprotujemo takemu dogodku, ki grobo posega v t. im. Ambient Bleda tudi v najširšem pomenu besede, saj omenjena dejavnost pač sodi le v okolje brezdušne betonske džungle. Nasprotujemo dogodku, ki ni v skladu z zelenim turizmom, s katerim se nekateri turistični delavci tako radi hvalijo. Tudi ni v skladu z trudom, da Blejsko jezero po evropski vodni direktivi do 2015 doseže dobro biološko stanje glede onesnaženosti, kot tudi iz vidika varnosti. Oboje, tako ognjemeti kot letalski spektakel po našem mnenju škodujeta tako okolju kot prebivalcem in turistom!
 
Lepo pozdravljamo!
 
Društvo za varstvo okolja Bled
Miro Kapus, predsednik
Informacije in Donacije

Društvo za varstvo okolja Bled
Mlinska cesta 3
4260 BLED
tel: 031-617-851

TRR:
SI56 0700 0000 0400 215 Gorenjska banka Bled

DŠ: 44541287

matična št: 1142127

Prošnja za donacijo

Pristopna izjava

Izjavo izpolnite in nam jo pošljite na naslov zgoraj.

Facebook

Categories
Arhiv