Posts Tagged ‘parkirišča’

Odziv na nespoštovanje okolja v zadnjem času

Odziv na uvodnik julijskih Blejskih novic Julija 2016

Bled, 15.8.2016

Ker tudi skrajšana verzija našega članka ni našla prostora v javnem glasilu občine Bled Blejske novice, oba članka objavjamo na FB in tu.
V Društvu za varstvo (v nadaljevanju Društvo) okolja Bled zadnje leto še bolj pozorno spremljamo dogodke, povezane s plovnim režimom na Blejskem jezeru in druge stvari, povezane s prostorsko tematiko na obali jezera in v občini ter prometni kaos v kraju.

Društvo je pravna oseba zasebnega prava in združuje fizične osebe z namenom varovanja okolja in narave za prihodnje rodove. Namen društva je varovanje okolja v smislu ohranjanja in preprečevanja slabšanja življenjskih razmer, varovanje s poudarkom na ohranjanju naravnih in kulturnih posebnosti v pokrajini, opozarjanje na spremembe v okolju, ki jih povzroča človek s posegi v prostor. Duštvo opravlja naloge na naslednje načine:
-s svojimi člani spremlja dogajanje v okolju,
-opozarja javnost na nepravilnosti in možne posledice pri poseganju v okolje,
-izobražuje člane in širšo javnost s predavanji, ekskurzijami, publikacijami,
-daje pobude za ustreznejše ravnanje v okolju,
-na željo zainteresiranih oblikuje mnenje in predloge o nameravanem posegu v prostor (iz statuta Društva).

V Društvu se zavzemamo za varovanje samega okolja kot tudi zakonodaje, povezane z varovanjem okolja Bleda. V Sloveniji smo uspeli ohraniti javno dobro na obalah jezer in rek, kar pozitivno vpliva tudi na varovanje le teh. Tako se ob spoštovanju zakonodaje na obalah ne sme dogajati nič, kar bi lahko onemogočalo neovirano uporabo za vse ljubitelje voda in bi posredno ali neposredno lahko onesnažilo vodno in obalno okolje. Prosto gibanje omogoča tako zakon o vodah kot tudi zakon o ohranjanju narave in zakon o varstvu okolja. Društvo nima neposredne moči preprečiti ali prepovedati neko dejavnost, za katero meni, da ne ustreza enemu od teh zakonov. Po statutu smo dolžni na to opozoriti pristojne državne ali občinske službe, ki s svojimi strokovnjaki končno ugotovijo, ali je dejavnost v skladu z okoljsko zakonodajo. Pritisk na inšpekcijske službe je smiseln in koristen takrat, ko je poseg, ki mu oporekamo šele v fazi gradnje, ki bi jo lahko ob ustreznem ukrepanju inšpekcije ustavili in počakali na ugotovitve strokovnih služb (parkirišče v Sokolskem parku, stopnice pod Koširjevo vilo, morena pri vrtcu, sprememba vodnega režima na območju naravne vrednote trstiče na Njivicah, igrišče ob osnovni šoli Bled, divja komercialna parkirišča…).

Vedno smo pripravljeni na dialog, kar kažejo redni tudi sestanki z občinsko upravo, kjer se pogovarjamo o perečih okoljskih temah v občini in iščemo skupne rešitve, a žal velikokrat neuspešno . Ignoriranje okoljske zakonodaje in nespoštovanje okolja in narave bodo večni konflikti med deležniki, društvom in drugimi občani. Samo z dialogom in oblikovanjem skupnih optimalnih rešitev se lahko izognemo dejanjem prijav nadzornim inštitucijam in s tem povzročeni škodi v okolju. Dokler ne bo delovala in odločala strokovna komisija za Blejsko jezero, za katero si prizadevamo že leta, bodo posegi v jezerski skledi in pojezerju škodljivi in nezakoniti. Zakoni so pogosto tarča osebnih ocen, ker so prav zaradi varovanja okolja oblikovani strogo. Prav zaradi tega nihče ne smo postavljati svojih lastnih pravil spoštovanja ali nespoštovanja zakonodaje.

V tem letu smo bili tako dolžni opozoriti na nered na plaži v Zaki in pri občinskem posegu brez naravovarstvenega soglasja na Njivicah in nazadnje pri ignorantskem posegu gradnje parkirišča v Sokolskem parku. Žal pa okolje še vedno trpi, tako se je zgodil poseg pod bivšo Koširjevo vilo, kjer novi ruski lastnik brez dovoljenja posega v naravo. Priča smo bili tudi “igranju” z zaščiteno moreno pri vrtcu, kjer je naše delo “opravil” Zavod za varstvo narave, ki je pravilno ugotovil, da bi za tak poseg občina potrebovala njihovo soglasje. Ignoranca varovanja okolja se kaže tudi z košnjo ob Blejskem jezeru, kot da gre za nek nepomemben cestni odsek ob avtocesti. Vsako leto tako odškrtnejo del zaščitenega lehnjakotvornega izvira pod Višcami. Erozija, ki jo z neprimerno metodo košnje povzročajo kazi videz parkovne ureditve obale in škodi drevesom, rastlinju in ljudem. Prav tako se ne strinjamo z začasnimi parkirišči, ki nastajajo ob sezoni, če ta ležijo neposredno ob vodi oziroma na neprimernih mestih v jezerski skledi. Večina naših članov posredno ali neposredno živi od turizma, tako da mi nismo tisti, ki bi turizem zavirali, želimo ga le spraviti v okvire, prijazne ljudem, naravi, okolju in neokrnjenim pogledom na lepote, kar si želi tudi občina s strategijo zelenega turizma in s tem ne žagati vejo, na kateri vsi sedimo.

Pri napovedanih spremembah prostorskih načrtov, tudi v obliki začasnih ukrepov, bomo v Društvu aktivno in z vsemi sredstvi zagovarjali vse, kar bo v skladu z okoljsko zakonodajo ter vizijo zelenega turizma in ne bomo popuščali posameznikom in družbam na račun varovanja okolja, voda in narave ter prostega dostopa do obale in varovanih delov narave, kar smo izrazili že v statutu društva, katerega član lahko postanete tudi vi na www.zavest.net.
Za konec ponovimo stavek, izrečen ob odstranitvi nezakonite ograje ob Vili Rog: NA BLEDU SO VSI DOBRODOŠLI, TUDI BOGATI, TI SO ŠE BOLJ DOBRODOŠLI, A VSI SMO DOLŽNI SPOŠTOVATI ZAKONODAJO.

P.S. Ob tej priložnosti vas vabimo na letošnji Eko dan z naslovom Festival glasbe rastlin, ki bo 1. oktobra. Več v naslednji številki Blejskih novic.

Miro Kapus, Društvo za varstvo okolja Bled

povzetek, namenen objavi v Blejskih novicah:

V Društvu za varstvo okolja Bled (v nadaljevanju Društvo) zadnje leto še bolj pozorno spremljamo dogodke, povezane s prostorsko tematiko na obali jezera in v občini ter prometni kaos v kraju. Zavzemamo se za varovanje samega okolja kot tudi zakonodaje, povezane z varovanjem okolja Bleda. V Sloveniji smo uspeli ohraniti javno dobro na obalah jezer in rek, kar pozitivno vpliva tudi na varovanje le teh. Prosto gibanje omogočajo Ustava, zakon o vodah kot tudi zakon o ohranjanju narave in zakon o varstvu okolja. Društvo nima neposredne moči preprečiti ali prepovedati neko dejavnost, za katero meni, da škodi okolju. Po statutu smo dolžni na to opozoriti pristojne državne ali občinske službe, ki s svojimi strokovnjaki končno ugotovijo, ali je dejavnost v skladu z okoljsko zakonodajo. Pritisk na inšpekcijske službe je smiseln in koristen takrat, ko je poseg, ki mu oporekamo šele v začetni fazi, ki bi jo lahko ob ustreznem ukrepanju ustavili in počakali na ugotovitve (parkirišče v Sokolskem parku, stopnice pod Koširjevo vilo, morena pri vrtcu, odvodnjavanje v naravno vrednoto Trstičje na Njivicah, igrišče ob osnovni šoli Bled, …).

Vedno smo pripravljeni na dialog, kar kažejo redni tudi sestanki z občinsko upravo, kjer se pogovarjamo o perečih okoljskih temah v občini in iščemo skupne rešitve, a žal velikokrat neuspešno. Samo z dialogom in oblikovanjem skupnih rešitev se lahko izognemo dejanjem prijav nadzornim inštitucijam in s tem povzročeni škodi v okolju.
Pri napovedanih spremembah prostorskih načrtov, tudi v obliki začasnih ukrepov, bomo v Društvu aktivno in z vsemi sredstvi zagovarjali vse, kar bo v skladu z okoljsko zakonodajo ter vizijo zelenega turizma in ne bomo popuščali posameznikom in družbam na račun varovanja okolja, voda in narave ter prostega dostopa do obale in varovanih delov narave, kar smo izrazili že v statutu društva.

P.S. Ob tej priložnosti vas vabimo na letošnji Eko dan z naslovom Festival glasbe rastlin, ki bo 1. oktobra.

Informacije in Donacije

Društvo za varstvo okolja Bled
Mlinska cesta 3
4260 BLED
tel: 031-617-851
email: dvo.bled@protonmail.com

TRR:
SI56 0700 0000 0400 215 Gorenjska banka Bled

DŠ: 44541287

matična št: 1142127

Prošnja za donacijo

Pristopna izjava

Izjavo izpolnite in nam jo pošljite na naslov zgoraj.

Facebook

Categories
Arhiv