Posts Tagged ‘jurij diaci’

29. maja 2014: Dileme bodoče organiziranosti gozdarstva v Sloveniji

prof. dr. Jurij Diaci, Univerza v Ljubljani, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete

V dvajsetih letih delovanja so se pokazale prednosti in slabosti obstoječe organiziranosti gozdarstva v Sloveniji. V primerjavi z Evropi  so za Slovenijo značilni negovani in dobro ohranjeni gozdovi. Zaostrene finančne razmere, slaba učinkovitost gospodarjenja z zasebnimi gozdovi, podvajanje del v državnih gozdovih in nazadovanje vlaganj v gozdove zahtevajo temeljit razmislek o izboljšanju organiziranosti gozdarstva. V prispevku bomo primerjali različne modele bodoče organiziranosti gozdarstva v Sloveniji, ki bi prispevali k ohranitvi gozdov ter razvoj gozdarstva in lesarstva.

Ta zanimiv in aktualen pogovor bo v Knjižnici Bled, 29. maja 2014 ob 18h. Vabljeni!

Napovedujemo:

 

september: Jurij Dobravec

oktober: Maja Vrtačnik

november: prof. dr. Veljko Rus

december: brezplačna rokodelska delavnica v dveh delih

Informacije in Donacije

Društvo za varstvo okolja Bled
Mlinska cesta 3
4260 BLED
tel: 031-617-851
email: dvo.bled@protonmail.com

TRR:
SI56 0700 0000 0400 215 Gorenjska banka Bled

DŠ: 44541287

matična št: 1142127

Prošnja za donacijo

Pristopna izjava

Izjavo izpolnite in nam jo pošljite na naslov zgoraj.

Facebook

Categories
Arhiv