Archive for the ‘2014’ Category

Jurij Dobravec

Osrediščiti naravo in osmisliti naravovarstvo

jeglicv četrtek, 30.10. ob 18h v Knjižnici Bled.

Človek se skozi zgodovino civilizacij iz različnih razlogov zaveda odvisnosti od narave. Danes večini Evropejcev in Evropejk predstavlja pomembno vrednoto kot vir materialnih in duhovnih dobrin.

V sedanjem zapletenem odnosu med družbo in naravo, ki smo ga poimenovali okoljska kriza, vse bolj spoznavamo, da princip vsemogočnosti človeka ni dal učinkovitih rešitev – niti za človeka samega.

Potreba po varovanju se je izrazitje pojavila v desetletjih preloma iz 19. v 20. stoletje. Od 70-tih let preteklega stoletja opažamo, da se naravovarstvo oblikuje v tri splošne usmeritve: naravoslovno, upravno in etično. Naravoslovje skuša dati odgovore na vprašanje kaj varujemo, uprava se ukvarja z vprašanjem kako varujemo, etika nam v najširšem smislu odgovarja zakaj ali čemu varujemo.

Čeprav se vsaka usmeritev, posamezna disciplina in celo posamezniki ukvarjajo z isto naravo, se vse bolj pojavlja vprašanje, če morda uspeh na posameznem področju naravovarstva ne postaja bolj pomemben kot narava sama.

Pogovarjali se bomo vsi. Gradiva za razpravo so na voljo na http://noemis.jarina.org/dobravec/, več o predavatelju pa na jurij.dobravec.si

Predavanje organizira Društvo za varstvo okolja Bled

projekt “Okoljska predavanja v knjižnici Bled” finančno podpira tudi Občina Bled

29. maja 2014: Dileme bodoče organiziranosti gozdarstva v Sloveniji

prof. dr. Jurij Diaci, Univerza v Ljubljani, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete

V dvajsetih letih delovanja so se pokazale prednosti in slabosti obstoječe organiziranosti gozdarstva v Sloveniji. V primerjavi z Evropi  so za Slovenijo značilni negovani in dobro ohranjeni gozdovi. Zaostrene finančne razmere, slaba učinkovitost gospodarjenja z zasebnimi gozdovi, podvajanje del v državnih gozdovih in nazadovanje vlaganj v gozdove zahtevajo temeljit razmislek o izboljšanju organiziranosti gozdarstva. V prispevku bomo primerjali različne modele bodoče organiziranosti gozdarstva v Sloveniji, ki bi prispevali k ohranitvi gozdov ter razvoj gozdarstva in lesarstva.

Ta zanimiv in aktualen pogovor bo v Knjižnici Bled, 29. maja 2014 ob 18h. Vabljeni!

Napovedujemo:

 

september: Jurij Dobravec

oktober: Maja Vrtačnik

november: prof. dr. Veljko Rus

december: brezplačna rokodelska delavnica v dveh delih

2014_01_30_aleš praprotnik_denar

Vabimo vas na predavanje v četrtek, 30.1.2014 ob 18h v Knjižnici Bled

 

MITI O DENARJU IN DENARNEM SISTEMU Aleš Praprotnik, avtor knjige DENAR – Nedolžna pevara?

 

Dogajali so se nam stresni testi zavoženega slovenskega bančnega sistema, ki ga bomo reševali davkoplačevalci. Bo prišla trojka s svojimi pogoji? Ciprski primer finančne krize in njenega reševanja z zasegi depozitov je samo zadnji v vrsti, ki nam dokazuje, da sta denar in bančni sistem izjemno pomembna. Denar poganja večino stvari v naši družbi. Pa sploh vemo, kako nastaja in kako delujejo banke? Bi bilo bolje na zlatem standardu?

Informacije in Donacije

Društvo za varstvo okolja Bled
Mlinska cesta 3
4260 BLED
tel: 031-617-851
email: dvo.bled@protonmail.com

TRR:
SI56 0700 0000 0400 215 Gorenjska banka Bled

DŠ: 44541287

matična št: 1142127

Prošnja za donacijo

Pristopna izjava

Izjavo izpolnite in nam jo pošljite na naslov zgoraj.

Facebook

Categories
Arhiv