Varovanje doline

Za naravo ob Savo

Sava Dolinka v Brju

  V soboto, 27.6.2020 bo vodeni pohod v podporo Brju, rekam in slovenski naravi (več spodaj). Zbor bo ob 10h v Piškovici na prostoru za start raftinga.  ZEMLJEVID koordinatorja pohoda : Miro Kapus 051-632-404  in Miha Žvan 031-617-851 ...


Leaflet on the natural values of the River Sava Dolinka Valley
glota v brju3

  Committee for saving the Sava Dolinka River   Established in January 1999 Members: 1500   Leaflet on the natural values of the River Sava Dolinka Valley (translated in english for the Ramsar's Convention meeting, Bled , oct....


Opis naravnih posebnosti na območju Brja, usmeritve za upravljanje in ohranjanje
Odsek Save Dolinke med Piškotarjevim in Blejskim mostom

Martina Kačičnik Jančar, univ. dipl. bio in Miro Kapus, univ. dipl. ing. gozd na podlagi smernic Zavoda za naravo Kranj in Zavoda za gozdove Bled Na območju Brja se nahajajo naslednje naravne posebnosti pomembne v zvezi...


Prošnja za donacijo

    ODKUPIMO MAJHEN KOŠČEK BLEDA, REŠIMO VELIK DEL NARAVE…   Spoštovane prijateljice in prijatelji narave! Iskreno se zahvaljujemo vsem dosedanjim podpornikom in donatorjem, ki so nam v tem času naka...


Kronologija 2004

KRATEK POVZETEK DOGODKOV POLETJA 2004 OD SPREJETJA ODLOKA DO REFERENDUMA Maj 2004 med občane pride informacija o sklepu 12 svetnikov, da bodo vložili na dnevni red predlog o ukinitvi zaščite Brja. 02.06.2004 na izredni seji občinskega svet...


Zakaj zaščita?

Prof. dr. Alenka Gaberščik, biologinja   Dolina in reka ne potrebujeta razlogov za zaščito, že to, da sta tam tisočletja, je zadosten razlog. Posebej zato, ker smo jih do danes večino že spremenili ali celo uničili. Dolina u...


O Brju

Dolina Brje se nahaja med Vrbo in Bledom in je zadnja neokrnjena dolina pred sotočjem s Savo Bohinjko. Na karti si lahko ogledate območje doline.             Prikaži večji zemljevid     ...


Stališče liste za ljudi in prostor o sanaciji HE Moste17. 10. 2010

Odgovor in stališče do izjav ob otvoritvi prenovljene HE Moste oktobra 2010 Slavko Ažman, Lista za ljudi in prostor Ali se obetajo ponovni pritiski in skušnjave po uničenju Brja in Doline Save Dolinke? V zvezi s poročanjem medij...


Odgovor komisarja Janeza Potočnika z dne 29.07.2010

  Janez POTOČNIK Member of European Commission  Bruselj, 29.07.2010   Gospod Kapus Miro Društvo za varstvo okolja Bled Prešernova 8 4260 Bled SLOVENIJA   Spoštovani g. Kapus, Hvala za vaše pi...


Pismo evropskemu komisarju Janezu Potočniku z dne 21.5.2010

Prosimo vas, da Republiko Slovenijo spodbudite k dopolnitvi omrežja Natura 2000. Mednarodno leto biotske raznovrstnosti je za to lahko še dodaten razlog. S tem bi nam olajšali tudi vzdrževanje mokrotnih travišč, ki se zaraščajo. Dokler območje Brja ni uvrščeno v Naturo 2000, ne moremo kandidirati za projekte LIFE namenjene ohranjanju najvrednejših delov narave, kar močno otežuje naša naravovarstvena prizadevanja.


Pismo ministru Karlu Erjavcu po srečanju z gorenjskimi župani 12.2.2009
kuverta2

Odbor za rešitev Save Dolinke Društvo za varstvo okolja Bled Lista za ljudi in prostor V Ljubljani, 12. 2. 2009 Ministrstvo za okolje in prostor Gospod Karl Erjavec, minister Dunajska cesta 48 1000 Ljubljana   Spoštov...


Odgovor na članek Antona Koselja v Delo FT in GGlas-priloga Gorenjska

Nekateri se ne morejo sprijazniti, da akumulacije v Brjeh in Brejah ne bo   Ko smo brali članek o HE Moste (bolj sodi v kategorijo bloga) v prejšnji številki priloge Moja Gorenjska, prej pa v Našem stiku in potem v Delovi p...


Pismo Antona Koselja Delo FT in odzivi, Blejci : HE Moste, kdo bo močnejši

  Blejci : HE Moste, kdo bo močnejši?   Hidroelektrarna Moste na Savi Dolinki obratuje že od leta 1952, zato je potrebna obnove in posodobitve. To je edina akumulacijska elektrarna v Sloveniji in je namenjena proizvodnji električ...


Uvodnik Zavest 5

  Miro Kapus, predsednik Društva za varstvo okolja Bled   Še enkrat: »Zakaj toliko besed okrog Brja?!« Ker gre za zelo resno zadevo. Ne samo za «nekaj nedolžnih rastlinic«, ampak za dolgoročno eksist...


Na svoji zemlji

  Za živali in rastline Save Dolinke zapisal Miha Žvan Dobri ljudje z Bleda ste lani v začetku jeseni dokazali, da vam ni vseeno, kaj se dogaja pri nas v dolini in ste nam z referendumom (plebiscitom) vrnili našo avtonomijo. Hvala ...


Potopljeni v propagando

  Mag. Martina Kačičnik Jančar, univ. dipl. bio.  Naša prizadevanja za ohranitev Save Dolinke so stara že šest let. V tem času so se zvrstila različna bolj ali manj burna obdobja soočanja strokovnih dejstev. Pred dobrim...


Leto kasneje

  Dani Ferčej Tretjega oktobra je minilo leto dni od zgodovinske zmage na blejskem referendumu. Nobena stran med tem časom ni mirovala. Zagovorniki potopitve Brja in Piškovice se niso odrekli svojim apetitom. Pričakovati kaj drugeg...


Varovanje blejske Save je visoka stopnja človekove zavesti

Dr. Tone Wraber, redni univ. prof. v pokoju Energijo seveda potrebujemo, o tem ne moremo dvomiti. Postavlja pa se zelo aktualno vprašanje, kaj še lahko žrtvujemo za potešitev vedno večje energijske žeje. Zelo aktualno zato, ker...


Pričevanja

  Dr. Albina Alijeski, specialist splošne medicine: Odločno sem proti potopitvi Brja, ker se bo za vedno uničila prelepa, še neokrnjena narava. Sem proti tudi zato, ker je pričakovati poslabšanje zdravja ljudi, zlast...


Brje, Natura 2000 in erozija

  mag. Martina Kačičnik Jančar, univ. dipl. biol   Natura 2000 je evropski sistem posebnih varstvenih območij, namenjenih varovanju rastlinskih in živalskih vrst in njihovih življenjskih prostorov – habitatnih tipov. Merila, ka...


Uvodno razmišljanje
Revija ZAvest 2

  Janko Rožič, Odbor za rešitev Save Dolinke   Od prve do druge številke se je obseg naše ZAvesti skoraj podvojil. Kljub temu, da smo prispevke krajšali, kolikor se je le dalo, za kar se seveda vsem oprav...


Uvodnik Zavest 2
Revija ZAvest 2

  Spoštovane občanke in občani!   V nedeljo, 3. oktobra, se bomo na referendumu odločali o tem, ali bomo ohranili naše okolje zdravo za nas, ki tu bivamo, za goste, ki prihajajo na Bled prav zaradi izjemnih naravnih d...


Rja namesto Brja? Ne, hvala!
Revija ZAvest 2

  Boris A. Novak   RJA NAMESTO BRJA?  NE, HVALA!   Ker je Blejsko jezero preveč betonirano in ker manjka kilovatov, velemojstri za meglo tlačijo v denarnico novo umetno jezero.   Da bi od pravljičnega Brja osta...


Odgovori na vprašanja
Revija ZAvest 2

  Si bomo brez gradnje jezu res morali svetiti s svečami? Seveda ne! Gre za povsem nedopustno grožnjo, ki so si jo dovolile Savske elektrarne. Povečanje proizvodnje bi pomenilo samo 3 tisočinke slovenske porabe električne energije, ki nikak...


O’Connorji obiščejo Bled, 2015
Revija ZAvest 2

  Vid Pečjak   Gospod Stevan O’Connor iz Dublina je sklenil, da si po dolgih letih trdega dela privošči prijetne počitnice. Brskal je po turističnih katalogih, a se ni mogel odločiti za nobenega. World Turistic mu je pon...


Aleksander Mežek
Revija ZAvest 2

  SRCE NA ELEKTRIKO Dolgo je reka kopala zemljo z bistrozeleno deročo vodo kakor umetnica s svojo roko, da izklesala je raj pod goro. Morda že kmalu ne bo več tako. Vsi, kar pomembnih je, pravijo, da od lepote koristi ne bo. Reka ...


Prebivalci Piškovce
Revija ZAvest 2

  smo z vso resnostjo  preučili brošuro »Modro sožitje« in na našo globoko žalost ugotovili, da se predlagatelji projekta »sanacije in doinštalacije HE Moste« na nas, enajst redno živeči...


PREIZKUS CIVILIZACIJSKE ZRELOSTI MODERNE SLOVENSKE DRUŽBE

  Dr. Boštjan M. Turk, docent za francosko književnost Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani   S prehodom iz industrijske v informacijsko družbo, z zamenjavo političnega sistema in z osamosvojitvijo smo Slovenci napravili bis...


Gozd v Brju – Zeleni pas Bleda

  Miro Kapus, univ. dipl. inž. gozd.     Gozd v Brju – Zeleni pas Bleda  - trajnostni, sonaravni, okolju prijazen turizem in razvoj nasploh   V Zaključnem poročilu Biološke inventarizacije bregov Save...


Strupene usedline, ki zelo ogrožajo zdravje ljudi ob Savi in njeni okolici

  Aleš Alijeski, univ.dipl.bio.   Že večkrat ste bili  seznanjeni  z dejstvom, da se za jezom HE Moste nahaja  velika količina  usedlin (2,3 mil m³) prepojenih z težkimi kovinami, fen...


Preprečimo zajezitev Save Dolinke

  Dr. Jože Štirn, zaslužni univ.prof. Član Evropske akademije za okolje Preprečimo zajezitev Save Dolinke, ohranimo prost njen rečni tok in tako tudi njene dragocene naravne vrednote!   Kot se vidi iz naslova, bom v tem pris...


Dolina in reka

  Prof. dr. Alenka Gaberščik, biologinja Dolina in reka ne potrebujeta razlogov za zaščito, že to, da sta tam tisočletja, je zadosten razlog. Posebej zato, ker smo jih do danes večino že spremenili ali celo uničili. Dolina u...


Energetska moč vodnega kroga

  Dr. Olga Urbanc Berčič, biol. Voda, čarobna tekočina. Tekočina, ki vzdržuje  nevidni življenjski krog, ozelenjuje in oživlja zemeljsko površje. Kjer vode ni, je puščava, življenje pa pritajeno, skrito pred mo...


Brje, Natura 2000 in erozija

mag. Martina Kačičnik Jančar, univ.dipl. biol.   Natura 2000 je evropski sistem posebnih varstvenih območij namenjenih varovanju rastlinskih in živalskih vrst in njihovih življenjskih prostorov – habitatnih tipov. Merila, kako izbrat...


Vplivi vodnih zadrževalnikov in hidroelektrarn na habitatne tipe, favno in floro
Akumulacija

vir: © Savske elektrarne d.o.o. povezava do izvornega članka na strani www.sel.si Izgradnja vodnih zadrževalnikov je izjemno obsežen poseg v vodotok z različnimi posledicami na kemijske, hidrološke, klimatske, krajinske, gospodarske i...


Poletno srečanje v Dolini

Miha Žvan   Na našem poletnem srečanju smo živali, rastline in druga bitja, ki prebivamo v dolini Save Dolinke med mostom v Piškovci in Blejskim mostom, ponovno povabile našega predstavnika iz vašega sveta, da...


Dragi Prijatelj

  Leo Ličof   Dragi Prijatelj, ker skupaj deliva usodo našega kraja, Ti pišem to zaskrbljeno pismo. Kot veš, obstaja velika nevarnost da uničijo B'rje – malo alpsko dolinico. Pred kratkim sem obiskal in v...


Zakaj so strokovnjaki in naravovarstveniki zavarovali Brje?

  Aleš Alijeski, univ. dipl. bio. Območje v Brju je v očeh strokovnjakov in ljubiteljskih poznavalcev narave zares nekaj posebnega. Že nepoznavalec narave, ki se spusti v dolino Save Dolinke lahko kaj kmalu ugotovi, kako zelo pest...


Zakaj smo ZA?

    Dani Ferčej   ZA Zavrnitev spornega odloka, ki ukinja zaščito B'rja. Zaustavimo uničevanje našega življenjskega okolja. Smo ZA neokrnjeno območje prvinske narave v neposredni bližini središča Bleda...


Uvodnik Zavest 1

    Janko Rožič, arhitekt, Odbor za rešitev Save Dolinke Spoštovane občanke in občani, veseli nas, da vas končno lahko seznanimo s prvoštevilko novega predreferendumskega glasila, ki smo ga zavestno poimenovali Z...


Leave a Reply


+ 7 = ten

 

Informacije in Donacije

Društvo za varstvo okolja Bled
Mlinska cesta 3
4260 BLED
tel: 031-617-851
email: dvo.bled@protonmail.com

TRR:
SI56 0700 0000 0400 215 Gorenjska banka Bled

DŠ: 44541287

matična št: 1142127

Prošnja za donacijo

Pristopna izjava

Izjavo izpolnite in nam jo pošljite na naslov zgoraj.

Facebook

Categories
Arhiv