Zgodovina

BARON SCHWEGEL V SVOJIH SPOMINIH

Digitalna knjižnica Slovenije

Avtor(ji): Rozman, Franc (avtor) Vir: Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino, 1984, letnik 32, številka 2/3 Narodna in univerzitetna knjižnica prenos .pdf datoteke: Baron Schwegel v svojih spominih


BOHINJSKA BELA V ČASU GRADNJE BOHINJSKE PROGE
Digitalna knjižnica Slovenije

Avtor(ji): Pleterski, Maruša (avtor) Vir: Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino, 1988, letnik 36, številka 1/2 Bohinjska Bela v času gradnje bohinjske proge  


Nastop Blejskega jezera
odsev otoka v Blejskem jezeru

  Karlovčan Serafin (nabral in zapisal),  Vir: Loški razgledi, 1989, letnik 36 Nekdaj so bili ondi, kjer je zdaj Blejsko jezero, jako lepi travniki in vrtovi. Skratka, bil je to pravi zemeljski raj. Stala pa je ondi tudi ...


GEOMETRIJSKI LIKI V SLOVENSKEM PROSTORU: Andrej Skvarča
bled2

Andrej Skvarča se ukvarja z raziskovanjem geometrijskih likov v slovenskem prostoru. Zakaj cerkve, gradovi in druge pomembne točke, ko jih med seboj povežemo z navideznimi črtami tvorijo tako zanimive like? Predavatelj  je uporabljal najmode...


Čolnarji in izvoščki na Bledu
Digitalna knjižnica Slovenije

Čolnarji in izvoščki na Bledu so zrasli iz potreb blejskega vsakdanjega življenja. Še danes, čeprav postajajo v vedno večji meri turistična znamenitost, ni povsem prešla njihova stara vloga in pomen. Po č...


Cerkev na otoku in izsušitev Blejskega jezera
Digitalna knjižnica Slovenije

Kdo bi si mislil, da je mična, prijazna cerkvica na otoku Blejskega jezera dala kdaj prvi in pravi povod nameri popolne ali pa vsaj delne osušitve jezera: saj bi bil ta »kinč nebeški« s tem ob vso svojo l...


Bled nekoč in sedaj

Bled v ožjem pomenu obsega cerkveno in politično občino, župnijo in županstvo Bled. To ime je skupno ime za celo kotlino, oziroma za vasi, ki leže ob obrežju blejskega jezera, to so vasi: na severu Grad (kjer je župna cerkev in&n...


Zapiski o geologiji Bleda-Notes on the geology of Bled

Da bi dobili geološko podlago za raziskavo toplih vrelcev na Bledu, smo detajlno kartirali bližnjo okolico. Na osnovi tega podajamo stratigrafski in tektonski pregled Okolice Bleda in nekaj pripomb o nastanku vrelca Toplice na Bledu. An...


Župa Bled

  Če hočemo govoriti o Bledu v staroslovanskem obdobju, je smiselno, da v obravnavo zajamemo celotni prostor Blejskega kota. Gre za ozemlje, ki se razprostira od Mežakle na severu do Jelovice na jugu in od Pokljuke na zahodu do Save Dolin...


Veldes, eine Idylle aus den Julischen Alpen

avtor:Amand Schweiger-Lerchenfeld,  Veldes, eine Idylle aus den Julischen Alpen, 1889, založil A. Hartleben na Dunaju


Kalcit s Straže na Bledu

  ...Na Mlinem ob Blejskem jezeru zavijemo južno proti vasi Selo pri Bledu. Pred vasjo se severozahodno od ceste dviguje greben Straže (642 m), ki ga gradijo drobnozrnati masivni dolomiti anizijske starosti.... Renato Vidrih, Vi...


arheološki zemljevid Blejskega kota v zgodnjem srednjem veku

Ta idilična naravna pokrajina je bila že zgodaj obljudena. Znani so številni sledovi človekovega bivanja in delovanja, ki so zapisani v plasteh arheoloških najdišč. S pridobivanjem orne zemlje in širjenjem paš...


BLED v FEVDALNEM OBDOBJU DO KONCA 18. STOLETJA_ferdo gestrin

Ob koncu 10. in v začetku 11. stoletja je nastopil za blejsko ozemlje čas velikih sprememb. Po porazu Madžarov, zlomu njihovega gospostva na ozemlju južno od Karantanije, ki pa vendar ni onemogočalo samostojnih oblik življenja slovanskeg...


Zakaj bi nezakonito ograjo okrog Vile Rog morali odstraniti?

mag. Slavko Ažman, rer.soc. oec., Lista za ljudi in prostor Marsikdo se upravičeno sprašuje, kako je mogoče, da po skoraj enem letu nezakonita ograja okrog Vile Rog še vedno ni odstranjena. Poseg je v jasnem nasprotju s prostorskimi a...


Statut Društva za varstvo okolja Bled 31. 5. 2007

  DRUŠTVO ZA VARSTVO OKOLJA BLED Mlinska 3 4260 Bled   STATUT   Statut je bil sprejet na ustanovnem zboru članov 16.februarja 1997 na Bledu in dopolnjen v skladu z odločbami Zakona o društvih (Ur.list RS št....


Zelenje v občini Bled, strategija ohranjanja in urejanja
sonce skozi smreke

  Miro Kapus, univ.dipl.ing.gozd.    Od zelenega baržunastega plašča, ki preseneti in se ob pogledu na celoten prostor naokrog vtisne svetovnemu popotniku, ko se povzpne na prepadna obzidja Blejskega gradu, preko večnamenske...


Naj bo Bled naš ponos
Bled

  Gerhard Drese, vitez Oranje Nassau Sem Nizozemec in živim s svojo ženo Slovenko na Bledu, zadnja leta na Koritnem. Do leta 1994 sem kot zobozdravnik delal na Nizozemskem. Poleg svojega dela sem opravljal več funkcij na socialnem in kulturne...


Prostorska problematika zaselkov Želeče in Zagorice

  Srečo Kunčič, stanovalec Želeč   Glede na to, da sem na Bledu preživel več kot pol stoletja, je prav, da v tem časovnem okviru osvetlim urbanizacijo prostora, ki obsega naselje Želeče in Zagorice. Pred 50 leti se je večina pre...


V čigavem interesu je pogrevanje načrtov o poslovno-obrtni coni v Spodnjih Gorjah

  Mag. Špela Remec Rekar, univ. dipl. biol. Občinski svet je pri sprejemanju osnutkov dolgoročnih prostorskih sprememb v občini Bled podprl tudi širitev in izgradnjo poslovno obrtne cone v Spodnjih Gorjah. Ne nameravam razpr...


Predlog za uvrstitev Bleda v UNESCO naravno in kulturno dediščino

  Po 40 letih je v junija letos na Bledu spet potekal kongres PEN, mednarodne zveze pisateljev. Poleg rednih točk kongresa so udeleženci sestavili tudi apel za zaščito kulturne krajine Bleda in njegove okolice, naslovljen na Vlado Repub...


Peticija za vrnitev Doma TVD Partizan krajanom Bleda in njegovi namembnosti

  Ljuba Kapus, Anica Klinar, Aco Arsov, Ana Marija Kovač, Polona Soklič, Cvetka Arh, Lidija Kozelj, Ivanka Berčan,Tanja Rupel, Karin Van Bakel, Mitja Zupan   Peticija je bila oktobra 2005 poslana županu občine Bled, gospodu Jožu Anto...


Krajani Mlina vztrajamo pri boljši varianti izgradnje južne obvoznice

  Začasni vaški odbor Mlino   Krajani Mlina se z gradnjo južne blejske obvoznice strinjamo, ker je za Bled nujno potrebna, ne pa tudi s predlagano varianto, ki gre skozi vas po izjemno neugodni trasi: tesno mimo stanovanjskih hi&s...


Ohranjanje okolja - novogradnja. Kje je prava mera?

  Jožef Dijak, stanovalec Koritnega Potreba po vse hitrejšem razvoju in strah, da nas bo vlak napredka pustil ob strani, da bodo investitorji odšli drugam, če jim ne bomo dali priložnosti ... Vse to naj bi bili argumenti, ki se ...


Varovanje blejske Save je visoka stopnja človekove zavesti

Dr. Tone Wraber, redni univ. prof. v pokoju Energijo seveda potrebujemo, o tem ne moremo dvomiti. Postavlja pa se zelo aktualno vprašanje, kaj še lahko žrtvujemo za potešitev vedno večje energijske žeje. Zelo aktualno zato, ker...


Sodelujmo pri oblikovanju občinske razvojne in prostorske strategije

Ana Marija Kovač, svetnica liste Za ljudi in prostor Občina Bled pripravlja za sprejem dva ključna dokumenta - razvojno in prostorsko strategijo, ki bi nam morala omogočiti zdrav in trajnosten razvoj, zato je pomembno, da se aktivno in pozorno vkl...


Pismo delavk bivšega podjetja Vezenine Bled

  Na Bledu potrebujemo spodobno živilsko trgovino. Ali potrebujemo tudi velik trgovski center? Vezenine Bled so bile v preteklosti zelo poznana tekstilna tovarna, cenjena doma in tudi v tujini. Odlikovala se je s kvalitetnim oblikovanjem d...


Uvodnik ZAvest 3

Janko Rožič, arhitekt  Odbor za rešitev Save Dolinke Dobro leto je minilo od zmage v neenakem boju za Savo Dolinko, ali bolje, odkar so ljudje z Bleda in okolice ne samo pokazali, temveč skozi referendum, to neposredno orodje demokraci...


Zaskrbljujoča inventura vasi Grad in njene prostorsko okoljske prihodnosti

  V imenu Uličnega odbora: Štefan Prskalo, Maja Vrtačnik, Miloš Ažman Uvodoma želimo opozoriti na dejstvo, da so vasi Grad, Zagorice, Želeče, Mlino z Zazerjem, Rečica in druge, kasneje poimenovane kot Bled obstajale že pred...


Rja namesto Brja? Ne, hvala!
Revija ZAvest 2

  Boris A. Novak   RJA NAMESTO BRJA?  NE, HVALA!   Ker je Blejsko jezero preveč betonirano in ker manjka kilovatov, velemojstri za meglo tlačijo v denarnico novo umetno jezero.   Da bi od pravljičnega Brja osta...


O’Connorji obiščejo Bled, 2015
Revija ZAvest 2

  Vid Pečjak   Gospod Stevan O’Connor iz Dublina je sklenil, da si po dolgih letih trdega dela privošči prijetne počitnice. Brskal je po turističnih katalogih, a se ni mogel odločiti za nobenega. World Turistic mu je pon...


PREIZKUS CIVILIZACIJSKE ZRELOSTI MODERNE SLOVENSKE DRUŽBE

  Dr. Boštjan M. Turk, docent za francosko književnost Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani   S prehodom iz industrijske v informacijsko družbo, z zamenjavo političnega sistema in z osamosvojitvijo smo Slovenci napravili bis...


Preprečimo zajezitev Save Dolinke

  Dr. Jože Štirn, zaslužni univ.prof. Član Evropske akademije za okolje Preprečimo zajezitev Save Dolinke, ohranimo prost njen rečni tok in tako tudi njene dragocene naravne vrednote!   Kot se vidi iz naslova, bom v tem pris...


Dolina in reka

  Prof. dr. Alenka Gaberščik, biologinja Dolina in reka ne potrebujeta razlogov za zaščito, že to, da sta tam tisočletja, je zadosten razlog. Posebej zato, ker smo jih do danes večino že spremenili ali celo uničili. Dolina u...


Izjava: Boštjan Anko

  Izjava:   Ko so pred dobrega pol stoletja gradili HE Moste, ni nihče protestiral, prednosti in vrednote so bile drugje, besedne zveze ekološka zavest nismo poznali in nihče ni niti slutil, da bo takrat verjetno dobrohoten&...


Poletno srečanje v Dolini

Miha Žvan   Na našem poletnem srečanju smo živali, rastline in druga bitja, ki prebivamo v dolini Save Dolinke med mostom v Piškovci in Blejskim mostom, ponovno povabile našega predstavnika iz vašega sveta, da...


Dragi Prijatelj

  Leo Ličof   Dragi Prijatelj, ker skupaj deliva usodo našega kraja, Ti pišem to zaskrbljeno pismo. Kot veš, obstaja velika nevarnost da uničijo B'rje – malo alpsko dolinico. Pred kratkim sem obiskal in v...


Izsušitev Blejskega jezera

Slavko Ažman Nekaterim se zdijo Brje neizkoriščene in to uporabljajo kot izgovor za izgradnjo jezu. Prepričanje, da kar ni pozidano, ni izkoriščeno, je bilo na Bledu že v preteklosti skoraj pogubno, ne samo za turizem, ampak za celo...


Izjave nekaterih občinskih svetnikov 2004

  Žerovec Bojan, SDS, podžupan občine Bled – turizem Smatram, da je področje Brja prečudovita narava, ki zasluži veliko pozornost, posebej v turističnem smislu. Gre za označene sprehajalne poti, urejene razgledne točke,vodene spr...


Zakaj so strokovnjaki in naravovarstveniki zavarovali Brje?

  Aleš Alijeski, univ. dipl. bio. Območje v Brju je v očeh strokovnjakov in ljubiteljskih poznavalcev narave zares nekaj posebnega. Že nepoznavalec narave, ki se spusti v dolino Save Dolinke lahko kaj kmalu ugotovi, kako zelo pest...


Zahvala občanom Bleda 2004

  Ljuba Kapus Zahvaljujemo se vsem 1200 občankam in občanom,  ki so v dobrih dveh dneh podprli našo pobudo in vsem 825 občankam in občanom, ki so si vzeli čas in prišli pred krajevni urad podpisat zahtevo za demokratičn...


Leave a Reply


eight × 6 =

 

Informacije in Donacije

Društvo za varstvo okolja Bled
Mlinska cesta 3
4260 BLED
tel: 031-617-851
email: dvo.bled@protonmail.com

TRR:
SI56 0700 0000 0400 215 Gorenjska banka Bled

DŠ: 44541287

matična št: 1142127

Prošnja za donacijo

Pristopna izjava

Izjavo izpolnite in nam jo pošljite na naslov zgoraj.

Facebook

Categories
Arhiv